Netwerkevent: ‘Warmteopwekking in de collectieve woningbouw’, georganiseerd door de Installect Bedrijven

Netwerkevent: ‘Warmteopwekking in de collectieve woningbouw’, georganiseerd door de Installect Bedrijven

20 april was het eindelijk zover. Op deze dag kwamen installateurs, adviseurs, warmtebedrijven, leveranciers en gebouweigenaren bij elkaar in Park Paviljoen* op De Hoge Veluwe. Want de Installect Bedrijven organiseerden een netwerkevent met als thema ‘Warmteopwekking in de collectieve woningbouw’.

Men genoot deze middag van een interactief programma met stellingen vanuit verschillende invalshoeken. Maar ook van quizzen, paneldiscussies, korte presentaties, een lekkere lunch én een gezellige borrel. Het was een mooie middag! Als vakgenoten gingen we met elkaar in gesprek en Jos Burgers sloot de inspirerende middag op humoristische wijze af.

*Geen toevallige keuze, want Geocomfort heeft hier de warmte installatie geleverd.

Je moet op den duur íets kiezen

Het event heeft als doel om elkaar te ontmoeten en samen kennis op te doen. Maar ook om elkaar te inspireren en nieuwe ontwikkelingen te delen bijvoorbeeld. Wat is er gaande in de markt en hoe kunnen we elkaar versterken? “We willen verbinden en zorgen dat we ergens naartoe werken. Niet over alleen maar praten over warmteopwekking, maar zaken in beweging zetten. Want als het gaat over de transitie van energie, moet je op den duur wel íets kiezen. Stiltaan is geen optie meer”, vertelt Vincent Schakel, algemene directeur Installect Bedrijven.

Wat is jouw opinie?
Er kwamen verschillende panels aan bod. Met vraagstukken als:
o De beste warmtebron voor woningbouw
o Koudemiddelen in de woningbouw
o Toekomst van warmte in woningbouw 2040

Hier is natuurlijk geen eenduidig antwoord op te geven. Maar wat vooral duidelijk werd, is hoe waardevol het is om hier samen over te sparren. Want deze panels zorgden voor interessante discussies. Gaven stof tot nadenken, boden nieuwe connecties én het faciliteerde kennisdeling.

“Wat achter de voordeur zit, moet eigenlijk zo simpel mogelijk zijn”

Dit was één van de uitspraken die werd gedaan deze middag. En daar sluiten wij ons bij aan. Want eenvoudigheid dient de bewoner, de installateur, als ook de woningbouwvereniging bijvoorbeeld. Daarbij moet de keuze voor warmteopwekking wél altijd in balans met het gebouw en beschikbare voorzieningen zijn. En dan blijkt tijdens een paneldiscussie dat de hybride warmtepomp van Reduses hiervoor een mooie (tussen)oplossing kan bieden. Bijvoorbeeld als 100% gasloos nog niet mogelijk is, de warmtenetten nog tien jaar op zich laten wachten, je geen grote bouwkundige ingrepen aan het pand wilt of kunt doen, maar wél wil starten met verduurzamen.

Start met bewegen!

Je wil als gebouweigenaar dat je de juiste puzzelstukken tot je beschikking hebt, om voor 2050 die energietransitie te maken. Gerrit Kamphuis, senior-adviseur verduurzaming gebouwde omgeving en oprichter van Installect (nu Engie): “We staan voor grote uitdagingen als het gaat om de verduurzaming van bestaande hoogbouw. En ik hoor heel veel ‘ja, maar…’, maar laten we eens met zijn allen een eerste stap zetten. Kijk naar hoe het wél kan.” Met deze uitspraak is iedereen het wel eens. Soms líjkt het alsof we allemaal en-en-en moeten. En isoleren, en van het gas af, en onze uitstoot verminderen, en ga zo maar door. Dat voelt misschien als chaos, maar het is óók het begin van bewegen. Precies wat we willen. Beweging. Energietransitie. Ook al is het maar een kleine stap, want ook deze zijn waardevol!

Heb jij dit event gemist en ben je benieuwd wat dit thema voor jouw gebouw of organisatie betekent? We gaan graag in gesprek.