Van aardgas af? De urgentie is hoog!

Van aardgas af? De urgentie is hoog!

(geen paniek, maar maak wél een keuze!)

Stijgende energieprijzen. Mensen die duurzamer willen wonen. De overheid die met nieuwe wet- en regelgeving komt als het om energielabels gaat. En dan nog de media die met spannende leuzen iedere dag weer het nieuws maakt. Is het tijd voor paniek? Nee, zeker niet. Maar wel tijd om keuzes te maken!

We spreken met Dyon Noy, directeur-eigenaar van Atriensis, over de toekomst van gestapelde woningbouw als het om verduurzamen gaat. Want waar moet je als woningcorporatie aan denken? “De urgentie om te verduurzamen is hoog. En ik denk dat we al heel veel goede oplossingen in Nederland hebben”, vertelt Dyon. “Met z’n allen moeten we nu meters maken en ambitie tonen. Met scherp schieten. Daarmee bedoel ik keuzes maken en kiezen voor díe specifieke oplossing om te verduurzamen die bij jouw gebouw past. Eigenlijk een no-brainer toch?”

Dyon Noy

Behalve de rol van directeur van Atriensis, werkt Dyon zelf ook mee aan verschillende projecten en programma’s van zijn adviesbureau. Samen met zijn collega’s adviseert hij rondom de verduurzaming van sociale huurwoningen. Met als doel om woningcorporaties en ketenpartners te ondersteunen als het gaat om verduurzamen.

Van aardgas af? Innovatie mag sneller

“Er zijn 270 woningcorporaties in Nederland, die ieder weer allerlei verschillende complexen verhuren. Wanneer je voor ieder afzonderlijk complex een eigen uniek denkproces start, levert dat misschien wel hele gedegen keuzeprocessen op, maar het is enorm bewerkelijk”, legt Dyon ons uit. Zijn advies is om het eens van buiten naar binnen te bekijken. Deel de 2,3 miljoen woningen van woningcorporaties in naar hoofdgroepen met overeenkomstige kenmerken, zodat je beter kunt aanwijzen welk verduurzamingsproduct of -concept bij welke hoofdgroep past. En daarbij als corporaties gezamenlijk bijvoorbeeld een collectief opdrachtgeverschap starten. “Dat is veel logischer en nóg een voordeel is dat innovatie op deze manier ook veel sneller kan gaan en de transactiekosten waarschijnlijk lager zijn. Beschouw je namelijk iedere woning als uniek, dan kom je er niet uit als organisatie.”

“Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot de ketel vervangen moet worden, om over te stappen naar een warmtepomp.”

 

Is de energierekening nog wel te betalen?

Nederland is al heel lang bezig met verduurzamen. Het is niets nieuws, alleen veranderen de normen continu. “Zo is in het coalitieakkoord van eind 2021 bijvoorbeeld afgesproken dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft en corporaties minder belasting hoeven te betalen. En dat daar als tegenprestatie een grote verduurzamingsinspanning tegenover staat. Een percentage van de woningen helemaal van aardgas af, goed isoleren en geen E- en F-labels meer.” Dyon gaat verder: “Vanaf 2023 betekent het ook dat als er een CV-ketel vervangen moet worden, woningcorporaties daar een hybride warmtepomp moeten plaatsen. Tenzij er binnen tien jaar een warmtenet of een elektrische warmtepomp komt. En ja, al deze verduurzamingsmaatregelen zijn hard nodig, want de energierekening is voor veel mensen nu al niet meer betalen. Laten we daarom vooral niet twijfelen, maar als een razende aan de slag gaan!”

Bestaande hoogbouw: wanneer en vooral hoe ga jij verduurzamen?

Ook in hoogbouw worden collectieve ketels vervangen met die eis om tegelijk hybride oplossingen toe te passen. Immers, lang niet alle bestaande hoogbouw is al klaar om meteen 100% over te stappen naar een elektrische oplossing of binnen afzienbare termijn op een warmtenet aan te sluiten. Dyon: “Er zijn mooie transitie-oplossingen op de markt. Denk aan een gasabsorptiewarmtepomp, PVT en inderdaad ook de hybride ventilatiepomp zoals de CirculAir.” Hij legt uit dat wanneer je dakventilatoren op zijn, dat een ideaal moment is om na te denken om over te stappen op bijvoorbeeld een hybride ventilatiewarmtepomp. “Ga hiervoor vooral in gesprek met elkaar en maak een goed overzicht van de alternatieven die het beste bij jouw gebouw passen. Bekijk ook de omgeving. Komt er een warmtenet in de toekomst en wat zijn potentiële bronnen van energie om te hergebruiken? Weeg de kosten en baten af en maak een keuze!”

Realising the transition

“Als je naar de huidige gastarieven kijkt, heb je als gebouweigenaar die transitie-oplossingen er al heel snel uit. En daarmee zie je dus ook dat de urgentie heel groot is. Vraag jezelf daarom ook af: ‘kún je nog wel wachten?’. Het gaat allang niet meer alleen om de installatie die vervangen moet worden. Dat de gasprijzen voor veel mensen niet meer te betalen zijn, is ook een extreem belangrijke factor om mee te nemen in het keuzeproces. Dus wacht niet te lang, benader de complexen binnen woningcorporaties van buiten naar binnen, werk samen én schiet met scherp”, besluit Dyon het interview.

Ben je benieuwd welke ventilatiewarmptepomp het beste bij jouw gebouw past? Wij denken graag me je mee.