Amazones Den Bosch

De Amazones zijn drie luxe woongebouwen waar een HTWP in combinatie met een bodemenergiesysteem duurzame warmte en koude levert.

Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in