Verminder de investering met 10%

Maak gebruik van de Energie Investerings Aftrek (EIA)

 

Met de Reduses Circulair investeert de gebouweigenaar in energiebesparende, duurzame techniek. Dit maakt een interessant fiscaal voordeel mogelijk. De investeerder kan 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijvingen. Gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA) levert gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgt de investering in de Circulair voor een lagere energierekening. RVO meldt dat er voor 2020 een budget van € 147 miljoen beschikbaar is.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op