Verminder investeringskosten van energiebesparende techniek met 10%

 

Maak gebruik van de Energie Investerings Aftrek (EIA)

Met de Reduses Circulair investeert de gebouweigenaar in energiebesparende, duurzame techniek. Dit maakt een interessant fiscaal voordeel mogelijk. De investeerder kan 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijvingen. Gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA) levert gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgt de investering in de Circulair voor een lagere energierekening. RVO meldt dat er voor 2020 een budget van € 147 miljoen beschikbaar is.

Recommend
Share
Tagged in