SAP productie energiezuinig met GW

Twee energiestromen tegelijk benutten

 

PRODUCTKOELING EN VOORVERWARMING BIJ SAP PRODUCTIE

Reduses heeft in samenwerking met Oost NV aan Wageningen Universiteit gevraagd om te onderzoeken of de gasmotorwarmtepomp toepasbaar is in de voedingsindustrie, met name bij bedrijven waar zowel een warmte- als een koudevraag is. De studenten kwamen via een analyse van potentieel kansrijke processen uit bij de sap productie. In samenwerking met een aantal sap producenten werd het sap productie proces onderzocht. De conclusie luidt dat de GW zeer goed toepasbaar is en veel energiewinst kan opleveren. Dit kan door de GW bij het sap productie proces in te passen in de bestaande installaties en basis- koeling en voorverwarming te laten leveren.

GW-principeschema

Het nieuws werd snel overgenomen door diverse media. Food Holland rapporteerde bijvoorbeeld:

Zes studenten van de Wageningen Universiteit analyseerden de toepassingsmogelijkheden van de pomp voor de voedingsindustrie. De focus lag daarbij op producenten van vruchtensappen. Daarvoor werden twee praktijkcases onderzocht. Het ging om bedrijven die continu produceren. In veel processen in de voedingsindustrie worden te hoge temperaturen bereikt voor de inzet van een warmte pomp. Wanneer de pomp echter wordt ingezet in de fase van het verhitten en in de eerste fase van koeling kan deze efficiënt worden ingezet. Er zijn dan aanzienlijke besparingen te realiseren.

Het team van studenten gaf een indicatie van de besparing op aardgas die kan worden gerealiseerd. Een reductie van 50% achten zij mogelijk. Daarnaast maakten zij ook een economische berekening voor het inzetten van de warmtepomp, waarbij onder andere het rendement en de terugverdientijd werden becijferd. Deze lag op 1,5 tot 3 jaar. Verder bekeken zij of er wellicht ook andere segmenten binnen de voedingssector zijn waar de warmtepomp ingezet zou kunnen worden. Dat lijken vooral de zuivelsector en de drankenindustrie.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op