Tergooi Ziekenhuis, Hilversum

Tergooi ziekenhuis streeft ernaar om al hun gebouwen uiteindelijk energieneutraal te maken, aangezien duurzaamheid een zeer belangrijk aspect voor hen is. Ze houden zich aan een duurzaamheidsbelofte om op alle gebieden die onder duurzaamheid vallen betere prestaties te leveren.

Hier mochten de Installect bedrijven een belangrijke bijdrage voor leveren. Waarbij Reduses 2x de hoog temperatuur warmtepomp (voorganger DCG) heeft geleverd op de locatie in Hilversum. Hiermee maakt Reduses in combinatie van een bodemenergie het Tergooi ziekenhuis in Hilversum één van de energiezuinigste ziekenhuizen van Nederland. Wat goed aansluit bij de duurzaamheidsbehoefte van Tergooi.

Geocomfort, een van de zusterbedrijven binnen Installect, heeft de WKO- installatie geleverd en zei het volgende over het Tergooi ziekenhuis in Hilversum: “Van een gedateerd en niet goed geïsoleerd gebouw naar een van de meest energiezuinige ziekenhuizen in Nederland. De Installect bedrijven implementeerde een bodemenergiesysteem in een blijvend functionerende ziekenhuisomgeving, waarbij 100% van de energievoorzieningen te allen tijde gewaarborgd zijn.
Voor de bestaande bouw van locatie Hilversum passen we een tweetal HT-WP’s toe op een CV-temperatuurtraject van 80-60 °C. Op deze manier kan naar verwachting direct warmte worden geleverd aan het bestaande CV-net, zonder aanpassingen van de afgiftesystemen. De energieprestatie van de HT-WP bedraagt 153% ten opzichte van een HR CV-ketel. In combinatie met een WKO-installatie (GeoComfort monobron) met een capaciteit van 50 m3/h levert het energiesysteem verwarming en koeling aan de gebouwinstallaties. Het resultaat voor Tergooi is, naast een enorme (jaarlijkse) energiebesparing op gas-en elektraverbruik, een uitbreiding van de redundantie ten aanzien van de opwekking van warmte en koeling”.

Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in