Organisatie

Reduses verduurzaamt warmteopwekking

Reduses maakt slimme warmtepompen voor hoge temperatuur. Zo verduurzaamt u de opwekking van warmte en warm tapwater. We beginnen met het halveren van het gasverbruik. Vervolgens maken we de stap naar all-electric en natuurlijke koudemiddelen.

 

Reduses maakt deel uit van de Installect bedrijven

De Installect Bedrijven zijn aanvullend op elkaar actief in de realisatie van duurzame energiesystemen. Daarbij hebben ze een specialisatie op het gebied van Warmte Koude Opslag in de bodem (WKO). Installect Advies verzorgt de conceptontwikkeling, GeoComfort en Reduses de realisatie en Insted het beheer van duurzame energiesystemen. Zo vullen de Installect bedrijven elkaar aan door een ketenbenadering. Op die wijze wordt de kwaliteit geborgd, hetgeen de systeemprestaties voor klanten ten goede komt.

De uitgebreide kennis en ervaring met alle aspecten van duurzame energiesystemen wordt voor de klanten ingezet als toegevoegde waarde. Zo kan voor de eindgebruiker bedrijfszekerheid, comfort en natuurlijk energiebesparing gerealiseerd worden. De Installect bedrijven staan voor ontzorging, van advies en conceptontwikkeling tot en met turnkey realisatie en beheer. Ze verlenen hun diensten individueel maar kunnen ook in samenhang opereren.

InstallectGeoComfortInsted

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op