voor duurzame energieopwekking. Restwarmte als motor

Circulair verduurzaamt bestaande hoogbouw

De Circulair is een lucht-water warmtepomp geïntegreerd in een luchtbehandelingskast. Het principe is eenvoudig: de luchtafvoerkanalen worden aangesloten op de Circulair-unit op het dak. De restwarmte uit de ventilatielucht wordt hergebruikt als bron voor een hogetemperatuurwarmtepomp. Met de restwarmte als input maakt de warmtepomp centraal cv- en warm tapwater (tot 80ºC). Dit betekent een besparing tot wel 50% op het gasverbruik, zonder grote ingrepen.

Reduses Circulair is zeer geschikt voor duurzame warmteopwekking in bestaande hoogbouwcomplexen, zorginstellingen en kleine utiliteitsgebouwen. Het is dus een kleine stap voor u, maar een grote stap voor de verduurzaming van uw gebouw.

HTWP verduurzaamt HT-cv

De HTWP is een water-water warmtepomp die warmte levert tot 80 ℃ voor proces of gebouw. Zo is de energieprestatie ten opzichte van HR-cv 160%, kan de warmtepomp een intredetemperatuur van 60℃ aan en levert de HTWP tegelijk (proces) koeling. Met de hogetemperatuurwarmtepomp maakt Reduses een flink onderscheid in de markt.

Innovaties in ontwikkeling: E-Circulair en E-HTWP

In samenwerking met partners en marktpartijen ontwikkelt Reduses de E-Circulair en E-HTWP, voor (industriële) toepassingen waar een iets lagere temperatuur (70℃) en een iets lager vermogen volstaat.