Legionellabeheer met HT-WP

Ziekenhuizen en zorginstellingen

De HT-WP (hoge temperatuur warmtepomp) levert gelijktijdig verwarming en koeling tegen een hoge energieprestatie. De hoge verwarmingstemperaturen zijn geschikt voor warm tapwater en legionellabeheer. Zorginstellingen zoals Tergooi ziekenhuizen en Florence woonzorg kiezen dan ook steeds vaker voor de HT-WP.

schiphorst3-1024x593

Woonconcept koos voor de HT-WP bij verpleeghuis de Schiphorst

Legionellabeheer

Eigenaren en beheerders van zogenoemde prioritaire instellingen  zoals ziekenhuizen, hotels en zorginstellingen weten het: goed legionellabeheer begint bij het installatieontwerp. In een vroeg stadium moet legionellaveiligheid daarin worden geborgd. Installatie-adviesbureaus zoals Installect en in legionellapreventie gespecialiseerde bureaus zoals Xigna kunnen dit verzorgen. Belangrijke onderdelen van legionellabeheer zijn de temperatuur en doorstroming van het water in een gebouwinstallatie. De legionellabacterie kan uitgroeien tot grote aantallen in water met een temperatuur tussen de 25 en 50°C. Zeker wanneer het water stilstaat en er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen in het water aanwezig zijn.

 

Legionellabeheer met HT-WP

Om het warme water in een gebouwinstallatie consequent boven de 50°C te houden kost veel energie. Bovendien kunnen de meeste warmtepompen dergelijke retourtemperaturen niet aan en vallen in storing. De HT-WP kan temperaturen tot 60°C retour wel aan en met een veel hogere energieprestatie dan boilers of CV-ketels. Alleen al daarom is de HT-WP interessant voor ziekenhuizen, hotels en zorginstellingen. Legionellabeheer staat het namelijk niet zomaar toe om de watertemperatuur te verlagen.

 

Hogere energieprestatie bij lagere temperatuur

Een lagere watertemperatuur is in het kader van energiebeheer echter wel degelijk interessant: er is dan een stuk minder verwarmingsenergie nodig. Ook de energieprestaties van de HT-WP verbeteren dan sterk. Om de watertemperatuur te verlagen en toch te voorzien in goed legionellabeheer zijn er bij nieuwe en bestaande gebouwen projectspecifieke maatregelen nodig. De benodigde maatregelen worden bepaald met ondersteuning van specialisten. Bij bestaande installaties kan bijvoorbeeld koper/zilver ionisatie toegepast worden tot de installatie schoon is. Nieuwe installaties moeten volledig schoon en goedgekeurd opgeleverd worden, in combinatie met ultra-violet filtratie. Per project wordt vastgesteld of aan de voorwaarden wordt voldaan om de temperatuur in de boiler c.q. de circulatieleidingen te verlagen naar circa 55 à 50°C.

Voor meer informatie: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op