Gebouwen verduurzamen? Minder PR, meer Prestatie!

Gebouwen verduurzamen? Minder PR, meer Prestatie!

Henk Broekhuizen, senioradviseur en medeoprichter van de Installectbedrijven: “Er is veel te veel PR vanuit de overheid. ‘We moeten van het gas af!’ Hoge ambities, die (bijna) niemand kan waarmaken. Daarom pleit ik voor minder PR en meer op prestatie. Gebruik een beetje gas voor het piekbedrijf, dat weinig optreedt in combinatie met een warmtepomp, die dan het grootste deel duurzaam levert. Kies voor een hybride versie, want 100% duurzaamheid is voor veel projecten vaak twee keer zo duur dan 90%.”

In dit interview praten we met Henk, één van de oud-eigenaren van Reduses. Wat is zijn visie op het verduurzamen van bestaande bouw? En de transitie van de energievoorziening?

Hybride systemen met warmtepompen zijn kansrijk en kosteneffectief

“Er zijn veel adviseurs die van alles beloven, maar niet garant (kunnen) staan voor de prestatie. Dat kan anders, dachten wij. Daarom heb ik destijds samen met Gerrit Kamphuis de Installect-bedrijven opgericht.” Henk heeft twintig jaar met Gerrit Kamphuis samengewerkt, tot het moment dat ze het stokje overdroegen aan Evis. En in die twintig jaar hebben ze zichzelf ingezet voor duurzame projecten en dan met name gericht op het transformeren van de energievoorziening. “Er zijn zoveel manieren om te verduurzamen en een hybride aanpak is voor de komende jaren écht een must.”

Zorg voor een realistische duurzaamheidsambitie

“Ik bedenk graag energieconcepten voor gebouwen. Daarbij kijk ik als eerste naar de haalbaarheid, want daar gaat het vaak mis. ‘Men’ -de overheid, beleidsmakers, aanbesteders- hebben vaak een hele ambitieuze toekomstvisie, maar kijken te weinig naar wat in de praktijk haalbaar en kosteneffectief is. Ik doe dat wel. Dat moet ook wel, want uiteindelijk wil je iets duurzaam en betaalbaars realiseren. En één van de praktische oplossingen die wij ontwikkeld hebben, is de CirculAir van Reduses”, vertelt Henk. Een oplossing voor de bestaande bouw, waarmee je zonder veel overlast en kosten, tóch al een grote stap in duurzaamheid kunt maken.

Doen wat je belooft

Het is de missie van Henk om kosteneffectief te werken en prestaties op lange termijn te borgen. Daarbij moet je efficiënt duurzaamheid realiseren, zonder te veel communicatieslagen naar de klant toe. “Daar is Reduses een mooi voorbeeld van. Binnen het bedrijf is er specialisme in de breedste zin van het woord. Duurzame en vooral realistische oplossingen voor warmteopwekking binnen de bestaande hoogbouw, met een hele duidelijke gestandaardiseerde techniek. Zo brengen ze het ook naar de klanten toe.” Henk gaat enthousiast verder: “Een oplossing -in dit geval de ventilatiewarmtepomp- moet gewoon goed werken en een duurzame prestatie leveren. En deze belofte kunnen zij nakomen, omdat ze alles in eigen beheer hebben.”

Ambitie versus realiteit

Henk spreekt ook over een dilemma en dat ligt hem na aan het hart: “De overheid besteedt veel tijd en geld aan plannen en duurzaamheidsambities. Maar daar zijn de personen die er straks verantwoordelijk voor zijn (de uitvoerders) veel te weinig bij betrokken. Kun je dan nog wel met zo’n ambitie over de bühne komen? Als je niet eens weet of het wel realistisch is? Deze scheve beweging zorgt ervoor dat gebouweigenaren en investeerders soms niet eens durven te verduurzamen. Omdat de drempel torenhoog is. En dat is jammer. Dat leidt er namelijk toe dat er niets gebeurt of dat er te ambitieuze projecten mislukken op technisch en financieel gebied. Met iets minder ambitie en realisme, kost het minder en realiseer je veel goede duurzame projecten.”

Wat je niet hoeft op te wekken, hoef je ook niet te besparen

Hoe moet het dan? Want we moeten van het gas af! Henk legt het ons uit: “Denk niet te groot, maar gewoon realistisch. Heb je een bestaand gebouw, dat al jaren staat en nog zeker zo’n dertig jaar mee kan? Dan kun je niet zomaar 100% van het gas af. Focus je niet op één techniek en kijk naar verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld glas- en gevelisolatie in combinatie met een hybride- ofwel ventilatiewarmtepomp. Door te isoleren beperk je de energievraag en wat je niet hoeft op te wekken, hoef je ook niet te besparen. Met de CirculAir ga je het grootste deel van de warmtevraag duurzaam opwekken. Alleen piekvraag hoef je nog maar met gas op te wekken en daardoor maak je wél hele grote stappen. Want als je op termijn de warmtevraag verder beperkt, kan de ketel eruit.”

Wat is haalbaar?

“Blijf je hangen in een te grote ambitie, dan worden projecten veel te duur. Dat schrikt af, waardoor je vervolgens helemaal geen stappen meer neemt om te verduurzamen. Schaal die ambitie dus af en kijk naar de oplossingen die wél haalbaar zijn.” De laatste tip die Henk ons wil meegeven is: “Kies voor een specialist, die ook aanspreekbaar is op een resultaat. Een partij die alles voor je regelt en die je kunt vertrouwen. Want dergelijke duurzaamheidstransities maak je als gebouweigenaar misschien één keer per tien jaar mee en voor de specialist is het dagelijkse kost.”

Ben je benieuwd welke oplossing van Reduses het beste bij jouw gebouw past? Wij denken graag met je mee. Neem hier vrijblijvend contact met ons op.