Energiebelasting op gas omlaag met GW

Wat merkt u van de verhoging van de engergiebelasting op gas in 2015?

Besparing op warmteopwekking

Over dit onderwerp stond recentelijk een artikel te lezen op de site van Energy Matters. “Met name bedrijven die tussen de 170.000 m3 en 10 mln. m3 aardgas gebruiken gaan fors meer energiebelasting op gas betalen, tot wel € 100.000 per jaar. Hieronder vallen onder andere de (kleinere) industrie, ziekenhuizen, zwembaden en kantorencomplexen.” De energiebelasting op gas gaat dus op een aantal plekken voor forse kostenverhogingen zorgen.

 

Besparingsscan

Door toepassing van een gasmotorwarmtepomp is het echter mogelijk om fors te besparen. Door veel minder gas te gebruiken voor de zelfde hoeveelheid energie wordt op twee plaatsen tegelijk winst geboekt: op het verbruik en op de energiebelasting op gas.  Energy2GO onderzoekt efficiënte gastoepassingen die een positieve bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren en biedt

hiervoor een interessante besparingsscan.

Rekenvoorbeeld

In een ziekenhuis waar gedurende 6000 vollast uren warmte wordt opgewekt kan op het gasverbruik het volgende bespaard worden door inzet van de GW.

– HR Ketel 400kW rendement 85% = 262.724 m³ gas     Besparing door GW: 134.737m³ gas
– Stoom 400kW rendement 55% = 406.029 m³                Besparing door GW: 278.042m³ gas
– Gasmotorwarmtepomp GW400 127.987 m³

Doordat de GW de helft minder gas verbruikt hoeft minder energiebelasting op gas betaald te worden. Daar komt de netto contante besparing van de kale gasprijs nog eens bovenop.

 

Tegelijk koudeopwekking

Een aanvullend voordeel met de inzet van de gasmotorwarmtepomp is de productie van koude aan de verdamperkant van de warmtepomp. Wanneer de opgewekte koude tevens benut wordt voor koeling van bepaalde ruimtes of apparatuur kan het rendement oplopen tot 300%. Dit extra financieel voordeel is in bovenstaand vergelijk nog niet eens meegenomen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op