Kom van 9-11 april naar de Reduses-stand (12.11) op Building Holland

We inspireren je graag met de Reduses CirculAIR, restwarmte als motor voor duurzame warmteopwekking.

De Circulair is een Hoge Temperatuur warmtepomp. Ideaal voor centrale verwarming en warm tapwater in de gestapelde woningbouw, zorg en utiliteit. De Circulair draait op conventionele CV-temperaturen: 80 graden aanvoer en 60 graden retour.

Een kleine stap voor u, een grote stap voor de verduurzaming van uw gebouw. Vervang de centrale CV ketel door een hoge temperatuur warmtepomp en maak twee labelstappen. Gebruik de warmte uit de ventilatielucht en laat het leidingwerk en de radiatoren ongemoeid, evenals de bewoners.

De vraag is niet of u bespaart, maar hoeveel. Circulair is een innovatieve transitietechniek waarbij restwarmte uit de ventilatielucht hergebruikt wordt voor de warmtevraag. Het principe is heel eenvoudig: de luchtafvoerkanalen worden aangesloten op de Circulair-unit op het dak. De Hoge Temperatuur warmtepomp gebruikt deze warmte als bron om het collectieve CV water en warm tapwater te verwarmen. Reduses Circulair is zeer geschikt voor duurzame warmteopwekking in bestaande appartementencomplexen, zorginstellingen en kleine utiliteitsgebouwen. Het betekent zonder grote ingrepen veel energie besparen.

Plug & play
Een van de grootste kansen die Reduses Circulair biedt, is de toepassing voor bestaande bouw. De infrastructuur van de bestaande cv-installatie blijft namelijk behouden, waardoor grote ingrepen niet nodig zijn en er geen overlast is voor bewoners/werknemers. Ook voor installateurs en aannemers is de Circulair goed nieuws, want door zijn slimme ontwerp biedt Circulair het gemak van plug & play.

In het kort:
• Renovatie appartementengebouw met centrale warmteopwekking
• Conventionele CV temperaturen van 80-60
• CV en warm tapwater
• Restwarmtebenutting van ventilatielucht
• Vanaf circa 80 appartementen (~6000m3/h ventilatielucht)
• Gemiddeld twee labelstappen
• Gemiddelde investering € 250.000 (= dakcentrale en installatiewerk)
• Kosten voor twee labelstappen per appartement: ~€ 3000

Klik hier voor nog meer informatie

 

 

ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) heeft per 28 augustus 2018 de aandelen van Reduses overgenomen. De overname versterkt de positie van beide bedrijven bij het ontwerpen, realiseren en beheren van integrale duurzame oplossingen.

De Installectbedrijven – bestaande uit Installect Advies, GeoComfort, Insted en Reduses – zijn op 2 juli 1998 opgericht door Henk Broekhuizen en Gerrit Kamphuis. In de achterliggende 20 jaar hebben de verschillende onderdelen en onze medewerkers zeer specifieke praktische kennis op het gebied van duurzame energiesystemen opgedaan. Hiermee hebben wij een unieke positie in Nederland opgebouwd. Om een volgende fase van groei door te maken, hebben we samenwerking gezocht met een sterke strategische partner: ENGIE.

Net zoals de Installectbedrijven heeft ENGIE de afgelopen tijd fors ingezet op innovatie in duurzaamheid. In Nederland heeft ENGIE speciaal hiervoor het bedrijf ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) opgericht, waar wij nu onderdeel van uitmaken. Dankzij de overname van de aandelen van de Installectbedrijven, vormt EVIS inmiddels een groep met circa 150 medewerkers, die met grote passie de duurzaamheid in Nederland concreet willen maken.

Samen met onze nieuwe collega’s van EVIS gaan we verder impact maken met integrale oplossingen die inhoud kunnen geven aan de energietransitie en een schonere wereld. We behouden onze eigen identiteit, blijven op het zelfde hoge niveau dienstverlenend aan onze relaties en kunnen u met meer slagkracht nog beter van dienst zijn. U blijft dus zaken doen met dezelfde organisatie en hetzelfde vertrouwde team.

In alle fases – van ontwerp en realisatie tot aan beheer en exploitatie – zien we er naar uit om samen met jullie de duurzame toekomst te maken.

Met vriendelijke groet,

Team Reduses

De Reduses hoge temperatuur warmtepomp levert verwarming en koeling op ideale temperaturen voor zorginstellingen.

 

Labelstappen, energieprestaties

De hoge temperatuur warmtepomp draait met hoog rendement conventionele CV temperaturen (80-60 grC). Daarmee zijn labelstappen bij renovatiepanden en energieprestaties bij zorginstellingen en ziekenhuizen behaald. Ideaal te combineren met bodemenergieopslag. Bij het Tergooi ziekenhuis wordt een rendement van 300% op primaire energie behaald door gelijktijdig koeling en verwarming te benutten.

 

 

Missing link

Binnen de energietransitie is de HT-WP een “missing link” om voor grotere gebouwen zeer efficient warmte op te wekken. Een andere water/water warmtepomp met dit vermogen is er niet. Een aantal maanden nadat de HT-WP genomineerd is zal de uiteindelijke ranglijst door de KvK worden gepresenteerd.

 

HT-WP Genomineerd

Primair is de HT-WP genomineerd vanwege de unieke hoge temperaturen met hoge energieprestaties. In veel gebouwen en processen is dit een belangrijke toegevoegde waarde. De HT-WP energiesystemen bieden op deze manier een unieke route naar duurzaamheid. Door directe omzetting van primaire energie (gas) levert het systeem warmte tot 80°C. Ten opzichte van een HR-CV ketel is de energieprestatie 160%. Als koelmachine bespaart de HT-WP op het elektrische aansluitvermogen.

Reduses, producent van de Hoge Temperatuur Warmtepomp (HT-WP), heeft zijn product in het afgelopen jaar doorontwikkeld. In oktober 2015 werden de laatste testen afgerond. De HT-WP draait nu conventionele CV-temperaturen (80-60°C) met een PER van 1,53. De hoge aanvoer- en retourtemperaturen maken de HT-warmtepomp op meerdere vlakken inzetbaar, zeker wanneer de koeling benut wordt.

Download hier het volledige artikel

Installect Bedrijven

De Installect bedrijven (Installect Advies, GeoComfort, Insted en Reduses ) zijn gespecialiseerd in het leveren van duurzame energieconcepten voor verwarming en koeling. Zowel bij het ontwikkelen als in de realisatie hebben de bedrijven een focus op innovatie en standaardisatie. Deze werkwijze heeft in de keten van ontwerp, realisatie en beheer van bodemenergiesystemen een sterke positie in de markt opgeleverd.

 

Reduses HT-WP

Eén van de producten die binnen de groep is ontwikkeld betreft de hoge temperatuur warmtepomp. Een gasverbrandingsmotor drijft een of meerdere compressoren aan. De condensorwarmte wordt samen met de motorwarmte afgegeven aan het verwarmingssysteem. De verdamper zorgt voor  duurzame koeling. De geproduceerde koude kan direct geleverd worden of opgeslagen via een WKO (warmte-koude opslagsystemen) De koeling wordt dus geleverd uit het gasnet. Het verwarmingsvermogen van de HT-WP ligt tussen de 180 en 400 kW, het koelvermogen ligt tussen de 75 en 230 kW. De HT-WP wordt geleverd in meerdere uitvoeringen: GW 200 en GW 400. De GW200 serie kenmerkt zich door het toepassen van één compressor en een kleinere gasmotor. Omdat de GW200 wordt voorzien van een geïntegreerd SKID vormt deze compacte HT-WP een complete energiecentrale.

Ziekenhuizen en zorginstellingen

De HT-WP (hoge temperatuur warmtepomp) levert gelijktijdig verwarming en koeling tegen een hoge energieprestatie. De hoge verwarmingstemperaturen zijn geschikt voor warm tapwater en legionellabeheer. Zorginstellingen zoals Tergooi ziekenhuizen en Florence woonzorg kiezen dan ook steeds vaker voor de HT-WP.

schiphorst3-1024x593

Woonconcept koos voor de HT-WP bij verpleeghuis de Schiphorst

Legionellabeheer

Eigenaren en beheerders van zogenoemde prioritaire instellingen  zoals ziekenhuizen, hotels en zorginstellingen weten het: goed legionellabeheer begint bij het installatieontwerp. In een vroeg stadium moet legionellaveiligheid daarin worden geborgd. Installatie-adviesbureaus zoals Installect en in legionellapreventie gespecialiseerde bureaus zoals Xigna kunnen dit verzorgen. Belangrijke onderdelen van legionellabeheer zijn de temperatuur en doorstroming van het water in een gebouwinstallatie. De legionellabacterie kan uitgroeien tot grote aantallen in water met een temperatuur tussen de 25 en 50°C. Zeker wanneer het water stilstaat en er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen in het water aanwezig zijn.

 

Legionellabeheer met HT-WP

Om het warme water in een gebouwinstallatie consequent boven de 50°C te houden kost veel energie. Bovendien kunnen de meeste warmtepompen dergelijke retourtemperaturen niet aan en vallen in storing. De HT-WP kan temperaturen tot 60°C retour wel aan en met een veel hogere energieprestatie dan boilers of CV-ketels. Alleen al daarom is de HT-WP interessant voor ziekenhuizen, hotels en zorginstellingen. Legionellabeheer staat het namelijk niet zomaar toe om de watertemperatuur te verlagen.

 

Hogere energieprestatie bij lagere temperatuur

Een lagere watertemperatuur is in het kader van energiebeheer echter wel degelijk interessant: er is dan een stuk minder verwarmingsenergie nodig. Ook de energieprestaties van de HT-WP verbeteren dan sterk. Om de watertemperatuur te verlagen en toch te voorzien in goed legionellabeheer zijn er bij nieuwe en bestaande gebouwen projectspecifieke maatregelen nodig. De benodigde maatregelen worden bepaald met ondersteuning van specialisten. Bij bestaande installaties kan bijvoorbeeld koper/zilver ionisatie toegepast worden tot de installatie schoon is. Nieuwe installaties moeten volledig schoon en goedgekeurd opgeleverd worden, in combinatie met ultra-violet filtratie. Per project wordt vastgesteld of aan de voorwaarden wordt voldaan om de temperatuur in de boiler c.q. de circulatieleidingen te verlagen naar circa 55 à 50°C.

Voor meer informatie: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Scheveningen: Gaat de HT-WP het theater in?

Het circustheater in Scheveningen is een begrip. Ook op energiegebied is het theater vooruitstrevend. In de loop der jaren is de locatie voorzien van duurzame technieken, waaronder een bodemenergiesysteem van GeoComfort en inzet van restwarmte.  In 2015 is de volgende stap in verduurzaming genomen en werd besloten om gefaseerd warmtepompen toe te passen. Zo gaat wederom de HT-WP het theater in. Ook daaraan gerelateerde installatie aanpassingen zullen worden uitgevoerd. Installect Advies is al jaren actief voor Stage Entertainment en adviseert het bouwteam.

 

IMG_11

 

Bestaand CV-NET geen probleem

Met name de HT-WP, welke ingepast wordt op een bestaand CV systeem van 60-80, is een forse stap in verduurzaming. Vanwege de hoge aanvoer- en retourtemperaturen kan de HT-WP het theater in zonder dat radiatoren vervangen hoeven te worden. Andere technieken, zoals als bodemenergie en warmteterugwinning, worden geïntegreerd in het werktuigbouwkundig ontwerp. Voor de komende jaren is de HT-WP van Reduses onderdeel van een forse broeikasgas emissiereductie. Insted verzorgt onderhoud en beheer van het bodemenergiesysteem.

 

The show must go THE SHOW MUST GO ON

Een van de grotere uitdagingen is om de realisatie zonder verstoring van theater activiteiten uit te voeren. De transformaties van diverse shows worden daarom gebruikt om de grotere aanpassingen uit te voeren.

Voor meer informatie

Reduses B.V.
Ampèrestraat 19D
3861 NC Nijkerk
Tel: +31 (0)33 2466551
Fax: +31 (0)33 2465857
E-mail: info@reduses.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op