Reduses wordt onderdeel van ENGIE

ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) heeft per 28 augustus 2018 de aandelen van Reduses overgenomen. De overname versterkt de positie van beide bedrijven bij het ontwerpen, realiseren en beheren van integrale duurzame oplossingen.

De Installectbedrijven – bestaande uit Installect Advies, GeoComfort, Insted en Reduses – zijn op 2 juli 1998 opgericht door Henk Broekhuizen en Gerrit Kamphuis. In de achterliggende 20 jaar hebben de verschillende onderdelen en onze medewerkers zeer specifieke praktische kennis op het gebied van duurzame energiesystemen opgedaan. Hiermee hebben wij een unieke positie in Nederland opgebouwd. Om een volgende fase van groei door te maken, hebben we samenwerking gezocht met een sterke strategische partner: ENGIE.

Net zoals de Installectbedrijven heeft ENGIE de afgelopen tijd fors ingezet op innovatie in duurzaamheid. In Nederland heeft ENGIE speciaal hiervoor het bedrijf ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) opgericht, waar wij nu onderdeel van uitmaken. Dankzij de overname van de aandelen van de Installectbedrijven, vormt EVIS inmiddels een groep met circa 150 medewerkers, die met grote passie de duurzaamheid in Nederland concreet willen maken.

Samen met onze nieuwe collega’s van EVIS gaan we verder impact maken met integrale oplossingen die inhoud kunnen geven aan de energietransitie en een schonere wereld. We behouden onze eigen identiteit, blijven op het zelfde hoge niveau dienstverlenend aan onze relaties en kunnen u met meer slagkracht nog beter van dienst zijn. U blijft dus zaken doen met dezelfde organisatie en hetzelfde vertrouwde team.

In alle fases – van ontwerp en realisatie tot aan beheer en exploitatie – zien we er naar uit om samen met jullie de duurzame toekomst te maken.

Met vriendelijke groet,

Team Reduses

De Reduses hoge temperatuur warmtepomp levert verwarming en koeling op ideale temperaturen voor zorginstellingen.

 

Labelstappen, energieprestaties

De hoge temperatuur warmtepomp draait met hoog rendement conventionele CV temperaturen (80-60 grC). Daarmee zijn labelstappen bij renovatiepanden en energieprestaties bij zorginstellingen en ziekenhuizen behaald. Ideaal te combineren met bodemenergieopslag. Bij het Tergooi ziekenhuis wordt een rendement van 300% op primaire energie behaald door gelijktijdig koeling en verwarming te benutten.

 

 

Missing link

Binnen de energietransitie is de HT-WP een “missing link” om voor grotere gebouwen zeer efficient warmte op te wekken. Een andere water/water warmtepomp met dit vermogen is er niet. Een aantal maanden nadat de HT-WP genomineerd is zal de uiteindelijke ranglijst door de KvK worden gepresenteerd.

 

HT-WP Genomineerd

Primair is de HT-WP genomineerd vanwege de unieke hoge temperaturen met hoge energieprestaties. In veel gebouwen en processen is dit een belangrijke toegevoegde waarde. De HT-WP energiesystemen bieden op deze manier een unieke route naar duurzaamheid. Door directe omzetting van primaire energie (gas) levert het systeem warmte tot 80°C. Ten opzichte van een HR-CV ketel is de energieprestatie 160%. Als koelmachine bespaart de HT-WP op het elektrische aansluitvermogen.

Reduses, producent van de Hoge Temperatuur Warmtepomp (HT-WP), heeft zijn product in het afgelopen jaar doorontwikkeld. In oktober 2015 werden de laatste testen afgerond. De HT-WP draait nu conventionele CV-temperaturen (80-60°C) met een PER van 1,53. De hoge aanvoer- en retourtemperaturen maken de HT-warmtepomp op meerdere vlakken inzetbaar, zeker wanneer de koeling benut wordt.

Download hier het volledige artikel

Installect Bedrijven

De Installect bedrijven (Installect Advies, GeoComfort, Insted en Reduses ) zijn gespecialiseerd in het leveren van duurzame energieconcepten voor verwarming en koeling. Zowel bij het ontwikkelen als in de realisatie hebben de bedrijven een focus op innovatie en standaardisatie. Deze werkwijze heeft in de keten van ontwerp, realisatie en beheer van bodemenergiesystemen een sterke positie in de markt opgeleverd.

 

Reduses HT-WP

Eén van de producten die binnen de groep is ontwikkeld betreft de hoge temperatuur warmtepomp. Een gasverbrandingsmotor drijft een of meerdere compressoren aan. De condensorwarmte wordt samen met de motorwarmte afgegeven aan het verwarmingssysteem. De verdamper zorgt voor  duurzame koeling. De geproduceerde koude kan direct geleverd worden of opgeslagen via een WKO (warmte-koude opslagsystemen) De koeling wordt dus geleverd uit het gasnet. Het verwarmingsvermogen van de HT-WP ligt tussen de 180 en 400 kW, het koelvermogen ligt tussen de 75 en 230 kW. De HT-WP wordt geleverd in meerdere uitvoeringen: GW 200 en GW 400. De GW200 serie kenmerkt zich door het toepassen van één compressor en een kleinere gasmotor. Omdat de GW200 wordt voorzien van een geïntegreerd SKID vormt deze compacte HT-WP een complete energiecentrale.

Ziekenhuizen en zorginstellingen

De HT-WP (hoge temperatuur warmtepomp) levert gelijktijdig verwarming en koeling tegen een hoge energieprestatie. De hoge verwarmingstemperaturen zijn geschikt voor warm tapwater en legionellabeheer. Zorginstellingen zoals Tergooi ziekenhuizen en Florence woonzorg kiezen dan ook steeds vaker voor de HT-WP.

schiphorst3-1024x593

Woonconcept koos voor de HT-WP bij verpleeghuis de Schiphorst

Legionellabeheer

Eigenaren en beheerders van zogenoemde prioritaire instellingen  zoals ziekenhuizen, hotels en zorginstellingen weten het: goed legionellabeheer begint bij het installatieontwerp. In een vroeg stadium moet legionellaveiligheid daarin worden geborgd. Installatie-adviesbureaus zoals Installect en in legionellapreventie gespecialiseerde bureaus zoals Xigna kunnen dit verzorgen. Belangrijke onderdelen van legionellabeheer zijn de temperatuur en doorstroming van het water in een gebouwinstallatie. De legionellabacterie kan uitgroeien tot grote aantallen in water met een temperatuur tussen de 25 en 50°C. Zeker wanneer het water stilstaat en er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen in het water aanwezig zijn.

 

Legionellabeheer met HT-WP

Om het warme water in een gebouwinstallatie consequent boven de 50°C te houden kost veel energie. Bovendien kunnen de meeste warmtepompen dergelijke retourtemperaturen niet aan en vallen in storing. De HT-WP kan temperaturen tot 60°C retour wel aan en met een veel hogere energieprestatie dan boilers of CV-ketels. Alleen al daarom is de HT-WP interessant voor ziekenhuizen, hotels en zorginstellingen. Legionellabeheer staat het namelijk niet zomaar toe om de watertemperatuur te verlagen.

 

Hogere energieprestatie bij lagere temperatuur

Een lagere watertemperatuur is in het kader van energiebeheer echter wel degelijk interessant: er is dan een stuk minder verwarmingsenergie nodig. Ook de energieprestaties van de HT-WP verbeteren dan sterk. Om de watertemperatuur te verlagen en toch te voorzien in goed legionellabeheer zijn er bij nieuwe en bestaande gebouwen projectspecifieke maatregelen nodig. De benodigde maatregelen worden bepaald met ondersteuning van specialisten. Bij bestaande installaties kan bijvoorbeeld koper/zilver ionisatie toegepast worden tot de installatie schoon is. Nieuwe installaties moeten volledig schoon en goedgekeurd opgeleverd worden, in combinatie met ultra-violet filtratie. Per project wordt vastgesteld of aan de voorwaarden wordt voldaan om de temperatuur in de boiler c.q. de circulatieleidingen te verlagen naar circa 55 à 50°C.

Voor meer informatie: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Scheveningen: Gaat de HT-WP het theater in?

Het circustheater in Scheveningen is een begrip. Ook op energiegebied is het theater vooruitstrevend. In de loop der jaren is de locatie voorzien van duurzame technieken, waaronder een bodemenergiesysteem van GeoComfort en inzet van restwarmte.  In 2015 is de volgende stap in verduurzaming genomen en werd besloten om gefaseerd warmtepompen toe te passen. Zo gaat wederom de HT-WP het theater in. Ook daaraan gerelateerde installatie aanpassingen zullen worden uitgevoerd. Installect Advies is al jaren actief voor Stage Entertainment en adviseert het bouwteam.

 

IMG_11

 

Bestaand CV-NET geen probleem

Met name de HT-WP, welke ingepast wordt op een bestaand CV systeem van 60-80, is een forse stap in verduurzaming. Vanwege de hoge aanvoer- en retourtemperaturen kan de HT-WP het theater in zonder dat radiatoren vervangen hoeven te worden. Andere technieken, zoals als bodemenergie en warmteterugwinning, worden geïntegreerd in het werktuigbouwkundig ontwerp. Voor de komende jaren is de HT-WP van Reduses onderdeel van een forse broeikasgas emissiereductie. Insted verzorgt onderhoud en beheer van het bodemenergiesysteem.

 

The show must go THE SHOW MUST GO ON

Een van de grotere uitdagingen is om de realisatie zonder verstoring van theater activiteiten uit te voeren. De transformaties van diverse shows worden daarom gebruikt om de grotere aanpassingen uit te voeren.

Nieuw 60-80 energieconcept

Galerijflats renoveren, woongebouwen vanaf 60 appartementen kosteneffectief energiezuinig maken, is doorgaans een uitdaging. Sinds het najaar van 2015 is hiervoor een nieuw energieconcept op de markt. Reduses heeft de gasmotorwarmtepomp (GW) doorontwikkeld tot een hogetemperatuurwarmtepomp. Een machine die water van 80°C kan leveren met een intrede van 60°C. De 60-80 GW kan in dit geval omschreven worden als een HR160% machine:  de GW levert met dezelfde input aan gas 60% meer warmte dan een HR-Cv ketel en ook nog koeling.

Woningrenovatie

 

Lage kosten

Galerijflats renoveren met dit energieconcept is al vanaf 60 appartementen interessant. Eerste berekeningen laten zien dat de kosten dan circa €3.000,- per appartement bedragen. Bij een normaal gasverbruik van circa €900,- per jaar ligt de terugverdientijd ruimschoots onder de vijf jaar. Groot voordeel bij deze energierenovatie is dat de radiatoren niet vervangen hoeven te worden en grootschalige isolatie achterwege kan blijven. Ook hoeft er nauwelijks leiding- of kanalenwerk te worden aangelegd.

 

Geen overlast voor bewoners

Omdat de installatie op het dak wordt geplaatst en verbonden met het bestaande Cv-net hebben de bewoners geen last van deze ingreep.

 

Advies bij galerijflats renoveren

Henk Bruil, senior adviseur bij Installect Advies, ontwikkelde het energieconcept vanuit zijn ervaring met de energierenovatie van meerdere galerijflats voor woningcorporatie De Alliantie. Neem voor meer informatie contact op met Henk Bruil of Frank Dimmendaal.

Twee energiestromen tegelijk benutten

 

PRODUCTKOELING EN VOORVERWARMING BIJ SAP PRODUCTIE

Reduses heeft in samenwerking met Oost NV aan Wageningen Universiteit gevraagd om te onderzoeken of de gasmotorwarmtepomp toepasbaar is in de voedingsindustrie, met name bij bedrijven waar zowel een warmte- als een koudevraag is. De studenten kwamen via een analyse van potentieel kansrijke processen uit bij de sap productie. In samenwerking met een aantal sap producenten werd het sap productie proces onderzocht. De conclusie luidt dat de GW zeer goed toepasbaar is en veel energiewinst kan opleveren. Dit kan door de GW bij het sap productie proces in te passen in de bestaande installaties en basis- koeling en voorverwarming te laten leveren.

GW-principeschema

Het nieuws werd snel overgenomen door diverse media. Food Holland rapporteerde bijvoorbeeld:

Zes studenten van de Wageningen Universiteit analyseerden de toepassingsmogelijkheden van de pomp voor de voedingsindustrie. De focus lag daarbij op producenten van vruchtensappen. Daarvoor werden twee praktijkcases onderzocht. Het ging om bedrijven die continu produceren. In veel processen in de voedingsindustrie worden te hoge temperaturen bereikt voor de inzet van een warmte pomp. Wanneer de pomp echter wordt ingezet in de fase van het verhitten en in de eerste fase van koeling kan deze efficiënt worden ingezet. Er zijn dan aanzienlijke besparingen te realiseren.

Het team van studenten gaf een indicatie van de besparing op aardgas die kan worden gerealiseerd. Een reductie van 50% achten zij mogelijk. Daarnaast maakten zij ook een economische berekening voor het inzetten van de warmtepomp, waarbij onder andere het rendement en de terugverdientijd werden becijferd. Deze lag op 1,5 tot 3 jaar. Verder bekeken zij of er wellicht ook andere segmenten binnen de voedingssector zijn waar de warmtepomp ingezet zou kunnen worden. Dat lijken vooral de zuivelsector en de drankenindustrie.

Wat merkt u van de verhoging van de engergiebelasting op gas in 2015?

Besparing op warmteopwekking

Over dit onderwerp stond recentelijk een artikel te lezen op de site van Energy Matters. “Met name bedrijven die tussen de 170.000 m3 en 10 mln. m3 aardgas gebruiken gaan fors meer energiebelasting op gas betalen, tot wel € 100.000 per jaar. Hieronder vallen onder andere de (kleinere) industrie, ziekenhuizen, zwembaden en kantorencomplexen.” De energiebelasting op gas gaat dus op een aantal plekken voor forse kostenverhogingen zorgen.

 

Besparingsscan

Door toepassing van een gasmotorwarmtepomp is het echter mogelijk om fors te besparen. Door veel minder gas te gebruiken voor de zelfde hoeveelheid energie wordt op twee plaatsen tegelijk winst geboekt: op het verbruik en op de energiebelasting op gas.  Energy2GO onderzoekt efficiënte gastoepassingen die een positieve bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren en biedt

hiervoor een interessante besparingsscan.

Rekenvoorbeeld

In een ziekenhuis waar gedurende 6000 vollast uren warmte wordt opgewekt kan op het gasverbruik het volgende bespaard worden door inzet van de GW.

– HR Ketel 400kW rendement 85% = 262.724 m³ gas     Besparing door GW: 134.737m³ gas
– Stoom 400kW rendement 55% = 406.029 m³                Besparing door GW: 278.042m³ gas
– Gasmotorwarmtepomp GW400 127.987 m³

Doordat de GW de helft minder gas verbruikt hoeft minder energiebelasting op gas betaald te worden. Daar komt de netto contante besparing van de kale gasprijs nog eens bovenop.

 

Tegelijk koudeopwekking

Een aanvullend voordeel met de inzet van de gasmotorwarmtepomp is de productie van koude aan de verdamperkant van de warmtepomp. Wanneer de opgewekte koude tevens benut wordt voor koeling van bepaalde ruimtes of apparatuur kan het rendement oplopen tot 300%. Dit extra financieel voordeel is in bovenstaand vergelijk nog niet eens meegenomen.

Tergooi ziekenhuis energiezuinig

Het Tergooi ziekenhuis in Blaricum heeft als ambitie om het duurzaamste ziekenhuis van Nederland te worden. Als eerste ziekenhuis in Nederland is gekozen voor toepassing van de gasmotorwarmtepomp om het ziekenhuis energiezuinig te maken. Zowel op het thema water als op het thema energie scoort de gasmotorwarmtepomp punten. Projectdirecteur Bert Jan Grevink is zeer te spreken over de effectiviteit waarmee primaire energie wordt omgezet in warmte en koude. “De gasmotorwarmtepomp heeft inmiddels heel veel aantoonbaar resultaat geleverd en een veel lagere energierekening voor het ziekenhuis.” “Het rendement is hoger en daarbij ook nog eens stuk goedkoper” zegt Wim van Houdt, technisch adviseur bij Tergooi. Ook voor de nieuwbouw is de gasmotorwarmtepomp meegenomen in het ontwerp van de energiecentrales.

Beeld: Wiegerinck.nl
NVTG 2015

De voordelen van de gasmotorwarmtepomp worden op het NVTG congres in april 2015 toegelicht. De Installect bedrijven GeoComfort, Reduses en Insted hebben ervaring met de in Nederland ontwikkelde gasmotorwarmtepomp. Uw ziekenhuis energiezuinig? Bezoek de Installect bedrijven op het NVTG-congres!

Gasmotorwarmtepomp Adegeest uitgeleverd

De gasmotorwarmtepomp van Reduses wordt steeds meer toegepast in de gezondheidszorg vanwege de energiezuinige opwekking van warmte. Zo ook bij de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Adegeest te Voorschoten, van zorgorganisatie Florence.

NO-NONSENSE DUURZAAMHEID

Florence kiest voor no-nonsense duurzaamheid. De GW200 levert de basisbehoefte aan warmte. Voor piekmomenten staan Cv-ketels bij geschakeld. Adviseur J. van Toorenburg tekende voor ontwerp van Electra, Werktuigbouw en Sanitair. Daarbij werd gekozen voor een bodemenergiesysteem van GeoComfort. De installaties worden aangelegd door Giesbers en van der Graaf. Zij realiseren voor dit project de collectieve WKO installatie en het collectieve ventilatiesysteem.

adegeest

Het nieuw te bouwen Adegeest biedt ruimte aan 41 zelfstandige 2- en 3 kamerappartementen. Voor bewoners met dementie komen er 52 plaatsen. De afdelingen zijn ontworpen voor het concept “kleinschalig wonen”, groepen van 8 of 9 bewoners met een gezamenlijke huiskamer.

Adegeest1

Voor meer informatie

Reduses B.V.
Ampèrestraat 19D
3861 NC Nijkerk
Tel: +31 (0)33 2466551
Fax: +31 (0)33 2465857
E-mail: info@reduses.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op